Проекти

Национален  eTwinning проект „Аз съм българче обичам“
НАЦИОНАЛЕН  eTwinning ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И СИЛНИ“
"Математиката е лесна като детска игра"
"Народни игри"
"Чиста природа"
“Let's Learn Colors!”/„Да научим цветовете“