"Чиста природа"

"Чиста природа"

"Чиста природа"

2019-2020

ЦЕЛИ

  • Чрез този проект ще  се  създаде информираност на децата за живота в чиста среда.
  • Всяко училище или ДГ -участник започва този проект със собствени средства, като проектът се счита за завършен с работа в четири етапа.
  • Да се получат знания,  за чиста околна среда, заедно с рециклирането, черупките от плодове и зеленчуци, стъклометални и пластмасови материали се поставят в част от почвената площ в двора на ДГ. Да се научи кои продукти се смесват с почвата и кои продукти не се променят.

Етап 1: През септември 2019 г. на децата се разказва за рециклирането с различни визуални ресурси.

Етап 2: Децата от вкъщи носят обелки от зеленчукови плодове, някакъв метален продукт (консервна кутия, метален капак и т.н.) и някакъв пластмасов продукт .

Етап 3: Събраните отпадни продукти се заравят на подходящо място в двора на ДГ.

Етап 4: През Януари 2020 г. материалите под почвата са премахнати и за да се види как и кои от тях се разграждат в природата?

Участници: Burcu TURAN ABAY - Администратор   Merkez, ТУРЦИЯ

         Özlem Polat - Администратор  Merkez, ТУРЦИЯ TUNCELİ ATATÜRK ANAOKULU

         Desislava Filipova - Учител  Добрич, БЪЛГАРИЯ ДГ №18 "Дора Габе", Добрич