Бюджет - 2020г. първоначален план разпределен по тримесечия