Бюджет - 2019 година, първоначален план разпределен по тримесечия