БДП

План за работа по "Безопасност на движението по пътищата"

План за работа по "Безопасност на движението по пътищата" учебна година 2019 / 2020; Цели и глобални теми за детската градина. График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "Безопасност на движението по пътищата".