Преподаватели

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП НА ДЕТСКА ГРАДИНА №18 „ДОРА ГАБЕ“

по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Образователно

квалификационна

степен

 

Висше

учебно

заведение

Специалност

1.

Мария Нейчева Цанева

Директор

магистър

ШУ„Свети Константин Преславски“

ПУП

2.

Красимира Георгиева Банева

Старши учител по музика

магистър

АМТИ „Свети Паисий Хилендарски“

МП и ПУНУП

3.

Мила Богданова Николова

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

4.

Ивелина Димова Костадинова

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУП

5.

Валя Любомирова Панайотова

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

6.

Бирсен Азисова Исмаилова-Амед

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

7.

Марияна Енчева Христова

Старши учител детска градина

бакалавър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУП

8.

Красимира Иванова Димитрова

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

9.

Николета Петкова Мирчева

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

10.

Десислава Иванова Филипова

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

11.

Адриана Янкова Минчева

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

12.

Елица Николаева Станкова

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП