Преподаватели

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП НА ДЕТСКА ГРАДИНА №18 „ДОРА ГАБЕ“

по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Образователно

квалификационна

степен

 

Висше

учебно

заведение

Специалност

1.

Валя Любомирова Панайотова

Директор

магистър

ШУ„Свети Константин Преславски“

Управление на образованието

2.

Красимира Георгиева Банева

Старши учител по музика

магистър

АМТИИ „Проф.Асен Димандиев“- град Пловдив

МП и ПУНУП

3.

Росица Веселинова Великова

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

4.

Ивелина Димова Костадинова

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУП

5.

Светлана Милева Манева

 Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

6.

Бирсен Азисова Исмаилова-Амед

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

7.

Марияна Енчева Христова

Старши учител детска градина

бакалавър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУП

8.

Красимира Иванова Димитрова

Старши учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

9.

Николета Петкова Мирчева

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

10.

Десислава Иванова Филипова

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

11.

Адриана Янкова Минчева

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП

12.

Емилия Димитрова Димитрова

Учител детска градина

магистър

ШУ „Свети Константин Преславски“

ПУНУП