“Let's Learn Colors!”/„Да научим цветовете“

“Let's Learn Colors!”/„Да научим цветовете“

“Let's Learn Colors!”/„Да научим цветовете“

2018-2019

Децата от група „Слънчице“ участват в   eTwinning  проектLet's Learn Colors!”/„Да научим цветовете“

Целта на проекта е да се сподели опит с други детски градини по света, за научаване на цветовете и да се учим един от друг. Да се разменят идеи, видео, игри, занятия. Ще бъдат извършени различни дейности, свързани с цвят, като печатане с помощта на боя, сортиране по цветове, оцветяване.