НАЦИОНАЛЕН eTwinning ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И СИЛНИ“

НАЦИОНАЛЕН  eTwinning ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И СИЛНИ“

НАЦИОНАЛЕН eTwinning ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И СИЛНИ“

НАЦИОНАЛЕН  eTwinning ПРОЕКТ „ЗДРАВИ И СИЛНИ“

 

 „За да направим детето умно, то трябва да е силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.” Ж.Ж.Русо
 

Проектът „ ЗДРАВИ И СИЛНИ” е насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване на здравословното състояние и насърчаване на вродената потребност от физическа активност на децата , осъществена със средствата на физическата култура: физически упражнения, гимнастика, подвижни и спортно-подготвителни игри.
 

ЦЕЛИ

 

  • Създаване на траен интерес към физическото възпитание, спорта и спортно-подготвителните игри и упражнения на децата от предучилищна възраст;
  • Обогатяване на образователната, възпитателната и оздравителна работа с децата чрез подбор на подходящи и разнообразни спортно-подготвителни игри и упражнения в извънкласни форми;
  • Придобиване на умения и навици за самостоятелно решаване на проблемни ситуации в играта;
  •  Формиране на качества за екипност и борбен дух;
  • Приобщаване на родителската общност към дейности по проекта;

 

УЧАСТНИЦИ

 

  • Група „Мечо Пух“ с учител Елица Станкова
  • Подготвителна група „Слънчице“ с учител Красимира Димитрова
  • Група „Пчелица“ с учител Бирсен Исмаилова - Амед