"Народни игри"

"Народни игри"

"Народни игри"

2019-2020

ЦЕЛИ

• Запознаване със старите игри, които са част от нашата култура, но са почти забравени.

• Принос за психомоторното, социалното, емоционалното, езиковото и когнитивното развитие на децата.

• Да се  направят педагогическите ситуации по физическо възпитание активни и забавни,поставяйки културата на игрите на децата далеч от вредните им навици.

• Осигуряване на пренос на културни знания на поколенията.

Участници:

Desislava Filipova  -  Учител,  Добрич, БЪЛГАРИЯ ДГ №18 "Дора Габе"

KADRİYE YILDIRIM - Администратор Korgan, ТУРЦИЯ TEPE ABAZ İLKOKULU

Nilay GENÇDAL - Администратор, FATSA, ТУРЦИЯ ŞEHİT SERCAN ÖKLÜK İLKOKULU