"Математиката е лесна като детска игра"

"Математиката е лесна като детска игра"

"Математиката е лесна като детска игра"

2019-2020

ПРОЕКТ „MATHS IS AS EASY AS A CHILD GAME“                             МАТЕМАТИКАТА Е ЛЕСНА КАТО ДЕТСКА ИГРА

ЦЕЛИ

 • Да се постигне самоувереност, комуникация, забавление, преодоляване на страх, положителна енергия, лидерство, способност за разработване на стратегии.Да се постигне основната цел  детето да мисли и да обича математиката.
 • Да се увеличи  използването на информационните технологии. Да се помогне на децата да намерят отговори на въпроса:  Какво ще ми помогне тази информация в ежедневието?
 • Да се постигне самоувереност, комуникация, забавление, преодоляване на страх, положителна енергия, лидерство, способност за разработване на стратегии.Да се постигне основната цел  детето да мисли и да обича математиката.
 • Да се увеличи  използването на информационните технологии.Да се помогне на децата да намерят отговори на въпроса -  Какво ще ми помогне тази информация в ежедневието?
 • Участници:
 • Danuta Bartkowiak-Siekańska Администратор
  Poznań, ПОЛША Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 • Mutlu Erten - Администратор
  Karesi,  ТУРЦИЯ  ŞamlI Şehit            
 • Десислава Филипова - Учител
  Добрич, БЪЛГАРИЯ ДГ №18 "Дора Габе"