Проекти

„Изкуството ни обединява”

„Изкуството ни обединява”

Децата от група „Бон-бон“ участват в международен eTwinning проект „Art unites us” заедно с партньори от Гърция, Полша, Италия, Франция, Румъния, Турция, Молдова. Изкуството ни обединява е арт-културен проект. Целта е запознаване с различни училища и деца от Европейските страни, да научат повече за художници и скулптори, запознаване с легенди от всяка страна. Да се запознаят с разнообразието на нашето общо европейско културно наследство.

Научи повече
,,Нашите важни събития в детската градина‘‘

,,Нашите важни събития в детската градина‘‘

Децата от подготвителните групи ,,Звездица‘‘ и ,,Бон-Бон‘‘, участват в международенeн eTwinning проект ,,Нашите важни събития в детската градина‘‘. Наши партньори са: Турция, Литва, Италия, Полша, Хърватска,Гърция, Украйна, Румъния и Финландия.

Научи повече
"Игри с пръсти" / Finger games

"Игри с пръсти" / Finger games

Детето постоянно изучава, покорява околния свят и основния метод за събиране на информация е докосването. Доказано е, че речта на детето и сензорния му опит са взаимосвързани. Затова, ако искаме детето да говори добре, трябва да развиваме ръцете му. За тази цел, много интересни и забавни са игрите с пръсти.

Научи повече
"Приказките в ноти"

"Приказките в ноти"

В българската фонотека има много песни по общоизвестни български и класически приказки. Ние предлагаме един оригинален и интересен начин за разучаване на приказка, като първият досег с нея ще бъде чрез съответната песен.

Научи повече