"Приказките в ноти"

"Приказките в ноти"

"Приказките в ноти"

2018-2019

Национален еТуининг проект „Приказките в ноти“

 

В българската фонотека има много песни по общоизвестни български и класически приказки. Ние предлагаме един оригинален и интересен начин за разучаване на приказка, като първият досег с нея ще бъде чрез съответната песен. Детската песен представлява песенна форма, композирана специално за възприемане и/или изпълнение от деца. Съчетава духовни, емоционални, естетически и игрови елементи, предназначени да радват, обогатяват възприятията и представите на децата.

Ученето чрез музика е лесно и забавно. Създадохме проекта „Приказките в ноти“, за да ще привлечем вниманието на 3-5 годишните деца, които все още не могат да се концентрират достатъчно, за да изслушат по-дълга приказка.

Партньори в проекта са група „Мечо Пух“ от ДГ №18 Дора Габе, Добрич, група „Пчелица“ от ДГ №18 „Дара Габе“, Добрич, ДГ „Слънце“, Павликени, ДГ „Радост“, Бургас, ДГ „Пчелица“, Казанлък.

 

По проекта ще се проведат много дейности:

Всеки месец ще се разучава по една приказка. Първоначалното запознаване ще се осъществява, чрез слушане на песента свързана с нея. Следва четене на приказката, анализ на съдържанието, слушане на аудио приказка, куклени етюди, театър на маса, драматизации, „рисуване“/оцветяване на илюстрации по приказката. През април всеки партньор ще покаже в онлайн връзка, кратък етюд. Останалите участници в проекта трябва да познаят коя е приказката и всички заедно да изпеем песента по нея. През май, във всяка институция ще се проведе открита педагогическа практика пред родители за представяне резултатите по проекта. Дейностите ще се включат в учебния план по различните образователни направления.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Ще се разучат класически детски приказки.

Ще се натрупа речеви и социален опит.

Ще се стимулира ученето чрез музика, танци, приказка.

Ще се насърчат изявите пред публика.

Ще се насърчи любовта към четенето.