"Игри с пръсти" / Finger games

"Игри с пръсти" / Finger games

"Игри с пръсти" / Finger games

2018-2019

Международен еТуининг проект „Игри с пръсти“

 

Детето постоянно изучава, покорява околния свят и основния метод за събиране на информация е докосването. Доказано е, че речта на детето и сензорния му опит са взаимосвързани. Затова, ако искаме детето да говори добре, трябва да развиваме ръцете му. За тази цел, много интересни и забавни са игрите с пръсти. Детето казва стихче и показва действия с пръстите. То се радва на всички тези игри, а чрез тях се развиват – мисленето, речта, вниманието.

В миналото, когато децата не са имали толкова много играчки, от поколение на поколение са се предавали малки фолклорни игри с пръсти, които във века на технологиите, са все по-малко използвани. Наша е грижата, като педагози да помогнем да се съхрани това културно наследство, затова ние в група "Мечо Пух" създадохме еТуининг проект „Игри с пръсти“.

Наши партньори са две детски градини от Полша, две от Сърбия и една детска градина от Румъния.

По проекта ще се осъществят множество дейности:

Децата ще се учат едни от други. Всеки партньор ще разучи и сподели характерни за неговата страна игри с пръсти. Ще поканим прародителите и родителите да разкажат за техните игри като деца. Ще се опитаме да подредим игрите в категории – фолклорни, игри за учене на числата, за животните, за членовете на семейството, за наименованията на пръстите на ръцете, за забавление и т.н. Ще преведем на английски език някои игри, за да бъдат те достъпни за всички еТуининг учители от Европа. Ще проведем онлайн среща, за да играем заедно игри с пръсти. Ще организираме съвместна дейност с родителите, за представяне резултатите по проекта.