“Българознайковци“

“Българознайковци“

“Българознайковци“

Децата от трите подготвителни групи „ Бонбон“, „ Звездица“ и“ Слънчице“ участват в национален eTwinning  проект“ Българознайковци“. Главна цел на проекта е формирането на начална идентификация за принадлежност у децата и възпитание на патриотично чувство,гордост, уважение и приемане на националните ценности.

Проектът стимулира и развитието на художествено-артистичните заложби у децата чрез участието им в изложби, конкурси и рецитали.

Очакван резултат от проекта е децата да възприемат еталони на общочовешки добродетели по примера на националните герои и да осъзнаят своята национална принадлежност.