„The colours of the rainbow“

„The colours of the rainbow“

„The colours of the rainbow“

  Децата от гр.“ Бонбон“ участват в международен  eTwinning  проект „The colours of the rainbow“ заедно с партньори от Испания, Чехия, Полша, Румъния и Република Македония.

Целта на проекта е деца от предучилищна възраст от различни националности да придобият първоначални познания поанглийски език. Освен това този проект цели насърчаване на здравословното хранене.

По интересен и непринуден начин – чрез игра, децата заучават думи на английски език, като заучаваната лексика е свързана предимно със здравословното хранене и здравословния начин на живот. Очакван резултата от проекта е създаването на интерес у децата към английския език като средство за комуникация с техни връстници от Европейския съюз.