"Да подарим радост на нашите деца"

"Да подарим радост на нашите деца"

"Да подарим радост на нашите деца"

През месец май се проведе вторият Пролетен Благотворителен Празник на ДГ №18 "Дора Габе" под надслов "Да подарим радост на нашите деца". 
Усилията на педагогическия екип и родителската общност са насочени към обогатяване на материалната среда.
Празникът премина с много настроение и весели съвместни игри на децата и техните родители.