Детска група "Пчелица"

Детска група "Пчелица"

Детска група "Пчелица"

През учебната 2020-2021 г. децата от група „Пчелица“ са четвърта ПГ . Децата са 27 и са родени през 2014 г.

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата със следните образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технолигии, Физическа култура, Музика.

Във втора група по Български език и литература децата се учат да назовават правилно предмети, лица, явления, събития. Съставят въпросителни изречения. Говорят бързо или бавно, ясно и отчетливо. Възприемат гатанки, римушки, стихотворения, приказки. Изразяват отношението си към постъпките на даден герой. Казват наизуст стихове, гатанки, римушки и преразказват по дадени опори кратка приказка.

Математика: Децата броят до пет в прав ред и отброява до пет. Сравняват две предметни групи и ги назовават поравно, повече, по- малко. Назовават и показват дължината на предмети като използват определенията дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. Определят мястото на предмет спрямо собственото си местоположение като използват близо и далече. Разпознават и назовават частите на денонощието: сутрин, обед, вечер. Назовават кръг, квадрат и триъгълник.

Околен свят: Децата определят полово речевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си. Описват собствените си преживявания и постъпки. Създават приятелства. Изразяват причини за това, което харесват и не харесват. Назовават и спазват елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня. Имат представа за професиите на своите родители. Отбелязват празниците, рождени и именни дни на деца в групата. Включват се в подготовката на празници в детската градина и групата. Описват диви и домашни животни-тяло и неговите части. Разбират необходимостта за грижи за растенията и животните. Различават плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци. Познават типични признаци на времето-дъжд, сняг, град. Различават Слънцето, Луната и звездите в природни картини.

Изобразително изкуство: Децата познават и назовават видове изобразителни материали. Апликират като комбинират различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Използват декоративни елементи. Моделират обемни образи и придават характерни детайли. Изобразяват обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма.

Конструиране и технологии: Децата разбират и спазват поетапно демонстрирани указания при създаване на модел. Изрязват, сгъват и залепват елементи. Различават хартия, текстилни и природни материали. Съединяват отрязани с ножица елементи чрез залепване. Обличат, събличат и подреждат дрехите си по указание. Подбират прибори за хранене. Подреждат местата за занимания, игра и хранене с помощта на възрастен. Имат представа за лично участие в общите дейности на групата. Сравняват пътнически и товарни превозни средства.

Физическа култура: Строяват се един зад друг по права линия. Придвижват се чрез ходене в общ темп и ритъм. Бягат в колона и разпръснат строй със смяна на посоката и темпа. Изпълняват подскоци напред. Хвърлят с две ръце отдолу и отгоре напред гумена топка; с една ръка малка топка в далечина. Спазват основни изисквания и правила при изпълнение на елементи на различни спортове. Изпълняват физически упражнения без уред. Изпълняват двигателни действия в подвижните игри за развитие на моториката и двигателните способности.

Музика: Разпознават музикално произведение. Разпознават визуално музикалните инструменти пиано и цигулка. Характеризират звученето на музика със едно и две определения. Изпълняват на фона на музика движения в кръг, редица и по двойки. Различават бързо –бавно при музиката при съпоставяне.

 

Предучилищното образование се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. Това сътрудничество се осъществява в различни форми на комуникация с родителите - родителски срещи, анкети, празници, развлечения - всичко това подготвяме в предварително изработен план за работа с родители.

С помощта на родителите отбелязваме всички народни и национални празници: Коледа, Баба Марта, Трети март, Осми март, Великден, 24 май.