Резултати от избора на обществен съвет към ДГ №18"Дора Габе"

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ №18"Дора Габе"