Заповед за избран заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Заповед за избран заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"