Съобщение за публичен жребий

Съобщение за публичен жребий

Провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ”Месо и месни продукти“ от предмета на обществената поръчка за „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич